Persoonlijke gegevens die we verwerken

Starfisk verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Lijst met contactgegevens van klanten
 • Bedrijfsnaam

Speciale en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. We raden ouders daarom aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat informatie over kinderen wordt verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@starfisk.com dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op welke basis we persoonlijke gegevens verwerken

Starfisk verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Je betaling afhandelen
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze diensten uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid bieden om een account aan te maken
 • Goederen en diensten aan jou leveren
 • Jouw gedrag op de website te analyseren om de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten aan te passen aan jouw voorkeuren
 • Als we daartoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die we nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming

Starfisk trekt nooit conclusies op basis van geautomatiseerde verwerkingen betreffende zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om conclusies die worden gemaakt door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Starfisk) tussen zit.

Hoe lang we persoonlijke gegevens bewaren

Starfisk bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Type Bewaartermijn Type
Voor- en achternaam 2 jaar Om contact op te nemen na het verzoek van de klant
E-mailadres 2 jaar Om contact op te nemen na het verzoek van de klant

Delen van persoonlijke gegevens met derden

Starfisk verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken die we gebruiken

Starfisk gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Starfisk gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen worden onthouden. Ook worden deze cookies gebruikt om de website goed te laten werken en te optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die je surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben we je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle eerder opgeslagen informatie verwijderen via de instellingen van jouw browser.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of social media bedrijven. Hier volgt een overzicht van cookies van derden die op de website worden gebruikt:

Bedrijfsnaam Naam cookie Cookiefunctie Bewaartermijn
Google Analytics _utma Analytische cookie die websitebezoeken meet 2 jaar

Gegevens bekijken, wijzigen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Starfisk en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij in een computerbestand hebben, naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@starfisk.com
Starfisk wil jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Je kunt dit doen via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Hoe we persoonlijke gegevens beschermen

Starfisk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@starfisk.com